Széchényi 2020

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 - A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása


Tevékenységek

Eszterházy Károly Egyetem Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont projektben vállalt feladatai:

 

1. A tantervi-tartalmi szabályozók felülvizsgálata

1.1. A hatályos tantervi-tartalmi szabályozók felülvizsgálatának lefolytatása, a felülvizsgálat szakmai támogatása
1.2. Az új tantervi-tartalmi szabályozók készítésének szakmai előkészítése, nemzetközi és hazai tapasztalatok vizsgálata, kutató-fejlesztő tevékenység
1.2.1. Tantervi-tartalmi szabályozók nemzetközi mintáinak vizsgálata
1.3. Az új tantervi-tartalmi szabályozók kidolgozásához az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz illeszkedő, illetve az ezekhez a szakaszokhoz hozzá-rendelésre kerülő kimeneti standardok meghatározása
1.3.1. Új tantervi-tartalmi szabályozók tervezetének készítése
1.3.2. Az új tantervi-tartalmi szabályozók kidolgozásához az egyes nevelési-oktatási szakaszokhoz illeszkedő, illetve az ezekhez a szakaszokhoz hozzá-rendelésre kerülő kimeneti standardok meghatározása
1.3.2.1. Tantervi ajánlások és kimeneti standardok meghatározása
1.4. A tantervi-tartalmi szabályozók felülvizsgálatát végző szakértői csoportok munkájának támogatása szakmai napok szervezésével, műhelymunkák, workshopok megtartásával és online kommunikációs eszközzel.
1.4.1.Kollaborációs platform
1.4.2. Kommunikáció, disszemináció

 

2. A szakmai munka során kialakított fejlesztési területek, nevelési célok pedagógiai kultúrába és pedagógiai munkába történő beépülésének segítése, a köznevelési intézmények pedagógusainak felkészítése.
2.1 A szakmai munka során kialakított fejlesztési területek, nevelési célok pedagógiai kultúrába és pedagógiai munkába történő beépülésének segítése, a köznevelési intézmények pedagógusainak felkészítése.
2.1.1. A kialakított tantervi-tartalmi szabályozók bevezetésének szakmai támogatása
és azok beépítése a pedagógiai munkába

 

3. Pedagógusok digitális felkészültségének – a köznevelési stratégiával való összhangban lévő – felmérése és fejlesztése
3.1. A fejlesztéshez szükséges tananyagok, illetve kontakt, online és hibrid kurzusok fejlesztése
3.1.1 Pedagógusok előismereteinek és a továbbképzést befolyásoló sajátosságainak a feltáró megismerése, konferencia részvétel (tapasztalatok disszeminációja)
3.1.2 Felnőttképzési tanulásmódszertani támogatás
3.1.3 Pedagógusok digitális kompetenciájának felmérése, az azonosított képességprofilok alapján képzési terv fejlesztése, képzések kompetenciafejlesztő hatásának elemzése
3.1.4 Online tanulási környezet fejlesztése pedagógus képzésekhez (LMS, LCMS)
3.1.4.a Online tanulási környezet fejlesztése továbbképzések támogatásához
3.1.4.b Online tanulási környezet fejlesztése közösségi tudásmegosztáshoz
3.1.5 Kurzus és tartalomfejlesztés, konferencia részvétel (tapasztalatok disszeminációja), nemzetközi konferencia részvétel (tapasztalatok disszeminációja)
3.1.6 Online mentorálás, mentorhálózat kialakítása és támogatása, konferencia szervezése (tapasztalatok disszeminációja)

3.2. Iskolai rendszergazda és digitális pedagógiai asszisztens képzés/továbbképzés rendszerének kidolgozása, módszertanok és tananyagok fejlesztése, implementációs terv készítése.
3.2.1 Iskolai rendszergazda és digitális pedagógiai asszisztens képzés/továbbképzés rendszerének kidolgozása, módszer-tanok és tananyagok fejlesztése, implementációs terv készítése.

 

 

 


< Vissza