Széchényi 2020

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 - A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása


Összefoglaló


Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése, a „Köznevelés tantervi-tartalmi szabályzóinak felülvizsgálata és átdolgozása", és Pedagógusok digitális felkészültségének – a köznevelési stratégiával való összhangban lévő – felmérése és fejlesztése az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 azonosító számú konstrukció keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg. A projekt konzorciumban valósul meg az Oktatási Hivatal vezetésével. A projektrészre elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 2,4 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%.

 

A projekt – az országos fejlesztéspolitikai célok támogatása érdekében - a tantervi-tartalmi szabályozók megújítása, az országos köznevelési mérési, értékelési és vizsgarendszer, valamint a digitális pedagógiai fejlesztések révén, a tematikus informális és nem formális programok rendszerének megalapozásával kíván hozzájárulni a köznevelés minőségének javításához,az oktatási egyenlőtlenségek, a hátrányos helyzet és az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez, s ez által Magyarország versenyképességének javításához.

 

Hazánk nemzeti alaptantervének megújítása keretében az Eszterházy Károly Egyetem és az Oktatási Hivatal több feladatért is felel a júliusban startolt kiemelt uniós projektben. A két intézmény konzorciuma a „Köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak felülvizsgálata és átdolgozása", valamint a „Pedagógusok digitális felkészültségének felmérése és fejlesztése" elnevezésű projektrészek szakmai munkáját fogja össze.


A feladatok sokrétűek: a projekt résztvevői a tantervi-tartalmi szabályozók megújításával, új értékelési- és vizsgarendszerek kialakításával, továbbá digitális pedagógiai fejlesztések révén, valamint tematikus, formális és kötetlen programok rendszerének bevezetésével kívánnak hozzájárulni a köznevelés minőségének javulásához. Víziójuk szerint az oktatási egyenlőtlenségek, valamint az iskolai lemorzsolódás arányának csökkentésével az iskola a társadalmi felzárkóztatás fontos állomásává léphet elő. Mindezen törekvések illeszkednek az országos fejlesztéspolitikai célokhoz, és Magyarország versenyképességének javítását is szolgálják.


A projektrészek az EFOP-3.2.15- VEKOP-17 azonosító számú konstrukció keretében, az Európai Unió támogatásával valósulnak meg. Az elnyert, 2,4 milliárd forint összegű, vissza nem térítendő támogatás a vonatkozó feladatok összes költségét finanszírozza. A projekt megvalósításának kezdete 2017. július 1., tervezett befejezésének dátuma pedig 2020. október 31.


A teljes Nemzeti alaptanterv megújítását célzó szakmai munkát Csépe Valéria professzor asszony, az MTA levelező tagja, a köznevelés megújításáért felelős miniszteri biztos irányítja. Cél, hogy az új curriculum minél szélesebb szakmai támogatással, az oktatás-nevelés korszerű tartalmát meghatározni képes valamennyi terület kutatási eredményeit figyelembe véve jöjjön létre, valamint hogy arról a szakpolitika mellet a többi érintett, tehát a pedagógusok, tanulók és szülők is tájékozódhassanak 

 


< Vissza