Széchényi 2020

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 - A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása


Célok

• a köznevelés tantervi-tartalmi szabályozóinak fejlesztése, a fejlesztési területek, nevelési célok pedagógiai kultúrába és pedagógiai munkába történő beépülésének segítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében;


• a köznevelés minőségének javítása és a lemorzsolódók arányának csökkentése a köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és érettségi vizsgarendszer továbbfejlesztésével, valamint a pedagógusok módszertani kultúráját és kreativitását támogató digitális pedagógiai fejlesztésekkel, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakításával, megújításával, és a kapcsolódó támogató szolgáltatások biztosításával;


• az elektronikus diagnosztikus mérési és értékelési rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a megvalósuló fejlesztések a tanulói képességek és tudás többoldalú megismerési lehetőségének megteremtésével mérési és tartalomfejlesztési oldalról egyaránt támogatni tudják a tanulási hátrányok és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését;


• a köznevelés minőségi fejlesztése gyakorlat-centrikus, motiváló informális és nem formális tanulási módszerek, komplex nevelési-oktatási programok, mint például a témahetek fejlesztésével, megvalósításával;


• a tanítási éven kívüli tematikus nem formális és informális tanulási alkalmak, programok fejlesztése az élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

 


< Vissza